Lịch sinh hoạt

Câu lạc bộ OZEN thực hành Thiền vào mỗi Thứ Hai & Thứ Sáu hàng tuần từ 18h00-19h00 tại phòng thiền OZEN Sài Gòn và Hà Nội.

Phí sinh hoạt: gồm có các lựa chọn như sau:
• Tham dự các buổi thiền riêng lẻ: 100.000/người/buổi
• Tham dự thiền tĩnh (thứ Sáu): 200.000/người/tháng
• Tham dự thiền động (thứ Hai): 300.000/người/tháng
• Tham dự cả thiền động và thiền tĩnh (thứ Hai và thứ Sáu): 400.000/người/tháng

Khóa thiền căn bản

Khoá nhập môn "Thiền cho người hiện đại" Online qua Zoom với các kỹ thuật Thiền Tĩnh dưới góc độ phi tôn giáo, dựa trên nền tảng khoa học để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Thiền. Sau khóa học Online các bạn sẽ được tham gia miễn phí 1 buổi Offline bổ túc các kỹ thuật Thiền Động và miễn phí sinh hoạt Thiền 2 tháng tại CLB Thiền Ozen TP.HCM và Hà Nội.

Khóa thiền nâng cao

Thiền & Yoga nghỉ dưỡng do CLB Thiền Ozen cùng Trung tâm Nghỉ dưỡng Đào tạo Sivananda Yoga Dalat Resort 10/2020