Lịch sinh hoạt

Câu lạc bộ OZEN thực hành Thiền vào mỗi Thứ Hai & Thứ Sáu hàng tuần từ 18h00-19h00 tại phòng thiền OZEN Sài Gòn và Hà Nội.

Phí sinh hoạt: gồm có các lựa chọn như sau:
• Tham dự các buổi thiền riêng lẻ: 100.000/người/buổi
• Tham dự thiền tĩnh (thứ Sáu): 200.000/người/tháng
• Tham dự thiền động (thứ Hai): 300.000/người/tháng
• Tham dự cả thiền động và thiền tĩnh (thứ Hai và thứ Sáu): 400.000/người/tháng

Khóa thiền căn bản

Lớp "Nhập môn thiền cho người hiện đại - Khóa K6122 (Khóa 6, trình độ 1, năm 2022)" khai giảng tại Tp.HCM khi có tối thiểu 15 học viên đăng ký. (Tối đa là 30 học viên)

Khóa thiền nâng cao

Thiền & Yoga nghỉ dưỡng do CLB Thiền Ozen cùng Trung tâm Nghỉ dưỡng Đào tạo Sivananda Yoga Dalat Resort 10/2020