Khóa thiền căn bản

Khoá nhập môn "Thiền cho người hiện đại" Online qua Zoom với các kỹ thuật Thiền Tĩnh dưới góc độ phi tôn giáo, dựa trên nền tảng khoa học để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Thiền. Sau khóa học Online các bạn sẽ được tham gia miễn phí 1 buổi Offline bổ túc các kỹ thuật Thiền Động và miễn phí sinh hoạt Thiền 2 tháng tại CLB Thiền Ozen TP.HCM và Hà Nội.

 

Lý thuyết và thực hành thiền tại Ozen dựa trên 3 nguyên tắc:

1. Có cơ sở khoa học: Các lợi ích của Thiền sẽ được trình bày dựa trên các nghiên cứu khoa học về hệ thần kinh, miễn dịch và nội tiết của cơ thể chúng ta.
2. Dễ thực hiện: khác với các trường phái thiền kiểu cũ buộc thiền sinh ngồi thiền trong nhiều giờ, với thiền Ozen, bạn chỉ cần bắt đầu thiền trong 5 phút và tăng dần lên 15-20 phút. Ozen hướng dẫn bạn nhiều kỹ thuật Thiền khác nhau. Nếu bạn không thích hay không hợp một kỹ thuật thiền nào đó, bạn có thể đổi kiểu khác.
3. Có kết quả nhanh chóng và thấy rõ: với kỹ thuật thiền hiện đại, sau 3 tháng, người thiền sẽ tự thấy và cảm nhận được kết quả của thiền qua sức khỏe, công việc và cuộc sống của mình. Nếu bạn tiếp tục thực hành thiền trên một năm, cơ thể bạn sẽ trẻ hóa và điều này có thể được chứng minh qua các dữ liệu sinh trắc học của bạn như huyết áp, nhịp tim….

Tuy nhiên, chìa khóa để thiền thành công là PHẢI THIỀN ĐỀU ĐẶN MỖI NGÀY, dù ngắn, nhưng tốt nhất là 15-20 phút mỗi ngày.

- Lịch học dự kiến: Khóa K1124 - 6 Buổi

Giờ học: Thứ 4 | 19h30-21h00            Thứ 7 | 8h30-10h00

Buổi 1: Thứ 4 ngày 21/02/2024
Buổi 2: Thứ 7 ngày 24/02/2024
Buổi 3: Thứ 4 ngày 28/02/2024
Buổi 4: Thứ 7 ngày 02/03/2024
Buổi 5: Thứ 4 ngày 06/03/2024
Buổi 6: Thứ 7 ngày 09/03/2024

Phần thực hành sẽ là học viên được trải nghiệm các kỹ thuật Thiền mới. Tài liệu sẽ được phát lần lượt trong các buổi học và có thông báo trước trong tin nhắn. Sau khi học xong khóa thiền ở Ozen, mỗi tuần, bạn có thể đến thiền với nhóm Ozen Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh từ 6:00-7:00 tối thứ Hai và thứ Sáu. Mỗi tháng Ozen sẽ tổ chức 1 buổi Hỏi Đáp để giải đáp các thắc mắc của các bạn về thiền. 

Học phí: 3.000.000đ 

Lưu ý:
(*) Lớp học không dạy bù, học viên tham gia cần cam kết có mặt đầy đủ các buổi học. 
(*) Nội quy và các lưu ý khi tham gia sẽ gửi sau khi bạn hoàn tất học phí. 
(*) Các giảng viên đều làm việc tình nguyện. 

(*) Lớp học tối thiểu 10 học viên, tối đa 20 học viên.

Lớp "Nhập môn thiền cho người hiện đại - Khóa K7123 (Khóa 7, trình độ 1, năm 2023)" khai giảng tại Tp.HCM khi có tối thiểu 15 học viên đăng ký. (Tối đa là 30 học viên)Khoá nhập môn "Thiền cho người hiện đại" với các kỹ thuật Thiền Tĩnh & Thiền động dưới góc độ phi tôn giáo, dựa trên nền tảng khoa học để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Thiền.

Khoá nhập môn "Thiền cho người hiện đại" với các kỹ thuật Thiền Tĩnh & Thiền động dưới góc độ phi tôn giáo, dựa trên nền tảng khoa học để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Thiền.
 
Lý thuyết và thực hành thiền tại Ozen dựa trên 3 nguyên tắc:
1. Có cơ sở khoa học: Các lợi ích của Thiền sẽ được trình bày dựa trên các nghiên cứu khoa học về hệ thần kinh, miễn dịch và nội tiết của cơ thể chúng ta.
2. Dễ thực hiện: khác với các trường phái thiền kiểu cũ buộc thiền sinh ngồi thiền trong nhiều giờ, với thiền Ozen, bạn chỉ cần bắt đầu thiền trong 5 phút và tăng dần lên 15-20 phút. Ozen hướng dẫn bạn nhiều kỹ thuật Thiền khác nhau. Nếu bạn không thích hay không hợp một kỹ thuật thiền nào đó, bạn có thể đổi kiểu khác.
3. Có kết quả nhanh chóng và thấy rõ: với kỹ thuật thiền hiện đại, sau 3 tháng, người thiền sẽ tự thấy và cảm nhận được kết quả của thiền qua sức khỏe, công việc và cuộc sống của mình. Nếu bạn tiếp tục thực hành thiền trên một năm, cơ thể bạn sẽ trẻ hóa và điều này có thể được chứng minh qua các dữ liệu sinh trắc học của bạn như huyết áp, nhịp tim….
Tuy nhiên, chìa khóa để thiền thành công là PHẢI THIỀN ĐỀU ĐẶN MỖI NGÀY, dù ngắn, nhưng tốt nhất là 15-20 phút mỗi ngày.

- Lịch học dự kiến: Khóa K7123 - 6 Buổi

Giờ học: Thứ 4 | 18h00-20h00          

Buổi 1: Thứ 4 ngày 08/11/2023
Buổi 2: Thứ 4 ngày 15/11/2023
Buổi 3: Thứ 4 ngày 22/11/2023
Buổi 4: Thứ 4 ngày 29/11/2023
Buổi 5: Thứ 4 ngày 06/12/2023
Buổi 6: Thứ 4 ngày 13/12/2023

Thực hành sẽ là học viên được trải nghiệm các kỹ thuật Thiền mới. Tài liệu sẽ được phát luân phiên trong các buổi học và có thông báo trước trong tin nhắn. Sau khi học xong khóa thiền ở Ozen, mỗi tuần, bạn có thể đến thiền 2 lần với nhóm Ozen Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh. Mỗi tháng Ozen sẽ tổ chức 1 buổi Hỏi Đáp để giải đáp các thắc mắc của các bạn về thiền. 

Học phí: 3.000.000đ
 
Địa điểm: Lầu 7, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 
Lưu ý:
(*) Lớp học không dạy bù, học viên tham gia cần cam kết có mặt đầy đủ các buổi học. 
(*) Nội quy và các lưu ý khi tham gia sẽ gửi sau khi bạn hoàn tất học phí. 
(*) Các giảng viên đều làm việc tình nguyện. 

 (*) Lớp học tối thiểu 15 học viên, tối đa 30 học viên

Lớp "Nhập môn thiền cho người hiện đại - Khóa K6123 (Khóa 6, trình độ 1, năm 2023)" khai giảng tại Tp.HCM khi có tối thiểu 15 học viên đăng ký. (Tối đa là 30 học viên)Khoá nhập môn "Thiền cho người hiện đại" với các kỹ thuật Thiền Tĩnh & Thiền động dưới góc độ phi tôn giáo, dựa trên nền tảng khoa học để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Thiền.

Khoá nhập môn "Thiền cho người hiện đại" với các kỹ thuật Thiền Tĩnh & Thiền động dưới góc độ phi tôn giáo, dựa trên nền tảng khoa học để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Thiền.
 
Lý thuyết và thực hành thiền tại Ozen dựa trên 3 nguyên tắc:
1. Có cơ sở khoa học: Các lợi ích của Thiền sẽ được trình bày dựa trên các nghiên cứu khoa học về hệ thần kinh, miễn dịch và nội tiết của cơ thể chúng ta.
2. Dễ thực hiện: khác với các trường phái thiền kiểu cũ buộc thiền sinh ngồi thiền trong nhiều giờ, với thiền Ozen, bạn chỉ cần bắt đầu thiền trong 5 phút và tăng dần lên 15-20 phút. Ozen hướng dẫn bạn nhiều kỹ thuật Thiền khác nhau. Nếu bạn không thích hay không hợp một kỹ thuật thiền nào đó, bạn có thể đổi kiểu khác.
3. Có kết quả nhanh chóng và thấy rõ: với kỹ thuật thiền hiện đại, sau 3 tháng, người thiền sẽ tự thấy và cảm nhận được kết quả của thiền qua sức khỏe, công việc và cuộc sống của mình. Nếu bạn tiếp tục thực hành thiền trên một năm, cơ thể bạn sẽ trẻ hóa và điều này có thể được chứng minh qua các dữ liệu sinh trắc học của bạn như huyết áp, nhịp tim….
Tuy nhiên, chìa khóa để thiền thành công là PHẢI THIỀN ĐỀU ĐẶN MỖI NGÀY, dù ngắn, nhưng tốt nhất là 15-20 phút mỗi ngày.

- Lịch học dự kiến: Khóa K6123 - 6 Buổi

Giờ học: Thứ 4 | 18h00-20h00          

Buổi 1: Thứ 4 ngày 20/09/2023
Buổi 2: Thứ 4 ngày 27/09/2023
Buổi 3: Thứ 4 ngày 04/10/2023
Buổi 4: Thứ 4 ngày 11/10/2023
Buổi 5: Thứ 4 ngày 18/10/2023
Buổi 6: Thứ 4 ngày 25/10/2023

Thực hành sẽ là học viên được trải nghiệm các kỹ thuật Thiền mới. Tài liệu sẽ được phát luân phiên trong các buổi học và có thông báo trước trong tin nhắn. Sau khi học xong khóa thiền ở Ozen, mỗi tuần, bạn có thể đến thiền 2 lần với nhóm Ozen Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh. Mỗi tháng Ozen sẽ tổ chức 1 buổi Hỏi Đáp để giải đáp các thắc mắc của các bạn về thiền. 

Học phí: 3.000.000đ
 
Địa điểm: Lầu 7, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 
Lưu ý:
(*) Lớp học không dạy bù, học viên tham gia cần cam kết có mặt đầy đủ các buổi học. 
(*) Nội quy và các lưu ý khi tham gia sẽ gửi sau khi bạn hoàn tất học phí. 
(*) Các giảng viên đều làm việc tình nguyện. 

 (*) Lớp học tối thiểu 15 học viên, tối đa 30 học viên